پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

مزايده و مناقصه ها
کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
م م م/0050/98 ت 2 توسعه و نصب جرثقيل كارگاه تعميرات غرب مارون مناقصه 1399/09/031425/09/191399/09/121399/10/15مشاهده اطلاعات کامل
14/ م خ /99DIESEL ENGINE DRIVEN FIRE WATER PUMP مناقصه 1399/09/041418/09/291399/09/181399/10/14مشاهده اطلاعات کامل
13/ م خ /99PORTABLE FIRE WATER PUMP مناقصه 1399/09/031415/09/201399/09/181399/10/14مشاهده اطلاعات کامل
12/ م خ /99ROTARY GEAR PUMP مناقصه 1399/09/031422/09/171399/09/181399/10/14مشاهده اطلاعات کامل
م م م/0035/99 تعويض و احداث رينگ آب آتش‎نشاني واحد بهره‎برداري مارون 6 مناقصه 1399/09/031428/09/241399/09/091399/10/29مشاهده اطلاعات کامل
م م م/0002/99 ت 1 انجام خدمات تهيه، طبخ و سرو یک وعده غذا جهت كاركنان شركت بهره برداري نفت و گاز مارون در محل رستوران ستاد مجتمع اداری شرکت مارون مناقصه 1399/08/141426/08/281399/08/241399/10/01مشاهده اطلاعات کامل
م م م/0020/99انجام خدمات نگهداري فضاي سبز و تنظيفات در واحدهاي عملياتي و مجتمع اداري شركت بهره برداري نفت و گاز مارون مناقصه 1399/08/141419/08/231399/08/281399/10/08مشاهده اطلاعات کامل
م م م/0021/98ت4 تعميرات اساسي جرثقيل هاي دستي و برقي كليه تاسيسات مارون سال 1398 مناقصه 1399/08/031427/07/161399/08/121399/09/24مشاهده اطلاعات کامل
11/ م خ /99centrifugal electropump مناقصه 1399/07/271416/07/231399/08/141399/09/09مشاهده اطلاعات کامل
م م م/0023/99 انجام خدمات تهيه، طبخ، سرو و توزيع سه وعده غذا و پس شام جهت كاركنان شركت بهره برداري نفت و گاز مارون مستقر در واحدهاي عملياتي مارون 3 و 4 در رستوران مارون چهار مناقصه 1399/07/151416/07/161399/07/231399/09/15مشاهده اطلاعات کامل
م م م/0024/99تهيه، طبخ، سرو و توزيع سه وعده غذا و پس شام جهت كاركنان شركـت بهره برداري نفت و گاز مارون مستقر درواحدهاي عملياتي مارون6،1 وكوپال در رستوران مارون يك مناقصه 1399/07/151416/07/231399/07/231399/09/24مشاهده اطلاعات کامل
10/ م خ /99LEVEL TRANSMITTER مناقصه 1399/07/121423/07/271399/07/281399/08/25مشاهده اطلاعات کامل
م م م/0050/98 ت1 توسعه و نصب جرثقيل كارگاه تعميرات غرب مارون مناقصه 1399/07/051421/07/151399/07/091399/09/03مشاهده اطلاعات کامل
م م م/0012/99تهيه و تامين تعداد 97 دستگاه وسايط نقليه سبك 12 , 16 و 24 ساعته و اتوبوس 24ساعته و ميني بوس 16 ساعته مورد نياز اداره ترابري شركت بهره بردار نفت و گاز مارون مناقصه 1399/06/241416/06/251399/07/021399/08/19مشاهده اطلاعات کامل
م م م/0011/99 تهيه و تامين تعداد 96 دستگاه وسايط نقليه سبك 12 , 16 و 24 ساعته و اتوبوس 24ساعته و ميني بوس 16 ساعته مورد نياز اداره ترابري شركت بهره بردار نفت و گاز مارون مناقصه 1399/06/241424/06/151399/07/021399/08/19مشاهده اطلاعات کامل
< >
   آرشيو

واحد بررسی منابع اداره کالا

        فهرست سازندگان مجاز کالا (از نظر فنی)

          گروه دورانV5.7.4.0