مزايده و مناقصه ها
کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
م م م/0042/99انجام خدمات خودروئي(هدايت و نگهداري) وسائط نقليه سبك 24 ساعته و خدمات نگهداري و توزيع سوخت جايگاه بنزين و خدمات متصدي هماهنگي وسايط نقليه مورد نياز اداره ترابري شركت بهره برداري نفت و گاز مارون مناقصه یک مرحله ای 1400/02/131415/02/171400/02/251400/03/18مشاهده اطلاعات کامل
م م م/0041/99انجام خدمات خودرويي (هدايت و نگهداري) وسائط نقليه سبك و ميني بوس و خاور 8 ساعته و تامين خدمات بازرسي فني ، بازبين كليه وسائط نقليه مورد نياز اداره ترابري شركت بهره برداري نفت و گاز مارون مناقصه یک مرحله ای 1400/02/131417/02/151400/02/251400/03/18مشاهده اطلاعات کامل
م م م/0031/99انجام تعميرات و اصلاحيه هاي مرتبط با خطوط لوله نفت و گاز و ساخت و بازسازي پل و حوضچه و حفاظت كاتديك، در محدوده عملياتي شركت نفت و گاز مارون (بخش غرب مارون) مناقصه یک مرحله ای 1400/02/081420/02/121400/02/181400/04/14مشاهده اطلاعات کامل
م م م/0030/99انجام تعميرات و اصلاحيه هاي مرتبط با خطوط لوله نفت و گاز و ساخت و بازسازي پل و حوضچه و حفاظت كاتديك، در محدوده عملياتي شركت نفت و گاز مارون (بخش شرق مارون) مناقصه یک مرحله ای 1400/02/081422/02/151400/02/181400/04/14مشاهده اطلاعات کامل
04/م خ/1400 - 2000093079000007LINE PIPE 4 inch-seamless مناقصه یک مرحله ای 1400/02/051416/02/231400/02/221400/02/22مشاهده اطلاعات کامل
03/م خ/1400 - 2000093079000005LINE PIPE GRADE B-4,6 ,8inch مناقصه یک مرحله ای 1400/02/051414/02/251400/02/221400/02/22مشاهده اطلاعات کامل
02/م خ/1400 - 2000093079000006خريد،نصب و راه اندازي تكرار كننده ديجيتال مناقصه یک مرحله ای 1400/02/051412/02/221400/02/221400/02/22مشاهده اطلاعات کامل
01/م خ/1400 - 2000093079000008PARTS FOR HIMA ESD SYSTEM مناقصه یک مرحله ای 1400/02/051418/02/131400/02/221400/02/22مشاهده اطلاعات کامل
م م م/0046/99 بهينه سازي و رفع اشكال از سيستم هاي اعلام حريق مجتمع اداري شركت بهره برداري نفت و گاز مارون مناقصه یک مرحله ای 1400/01/221415/01/191400/01/281400/03/24مشاهده اطلاعات کامل
م م م/0028/99به ايمن سازي خطوط لوله زيرزميني "6 مايعات اصلي تقويتها و "14 گاز اصلي تقويتها در مجاورت روستاهاي حاج فلك و بيت باوي مناقصه یک مرحله ای 1400/01/221417/01/231400/01/251400/03/17مشاهده اطلاعات کامل
21-1/ م خ /99 - فراخوان 2099093079000083Parts for siemens DCS مناقصه یک مرحله ای 1399/12/241415/12/201400/01/111400/01/11مشاهده اطلاعات کامل
27-1/ م خ /99 - فراخوان 2099093079000084شير گاز سوخت توربين مناقصه یک مرحله ای 1399/12/241415/12/271400/01/111400/01/11مشاهده اطلاعات کامل
31/ م خ /99 - فراخوان 2099093079000085دستگاه تنفسي چرخداردمنده هوا مناقصه یک مرحله ای 1399/12/241419/12/231400/01/111400/01/11مشاهده اطلاعات کامل
30/م خ/99 - 2099093079000086دستگاه تنفسي و سيلندر يدك مناقصه یک مرحله ای 1399/12/241414/12/221400/01/111400/01/11مشاهده اطلاعات کامل
29/ م خ /99 - فراخوان 2099093079000081Line pipe-psl2- 8 inch مناقصه یک مرحله ای 1399/12/201413/12/161399/12/271399/12/27مشاهده اطلاعات کامل
< >
   آرشيو

واحد بررسی منابع اداره کالا

        فهرست سازندگان مجاز کالا (از نظر فنی)

          گروه دورانV6.0.5.0