عنوان : استقرار سیستم یكپارچه مدیریت انرژی در ستاد مارون
کد خبر : ۱۴۸۰۴
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

سيستم   يكپارچه مديريت انرژي مبتني   بر استاندارد ISO50001:2011 ،اولين بار در سطح شركتهاي بهره بردار تابع مناطق نفتخيز جنوب، براي ساختمان هاي شركت بهره برداري نفت و گاز مارون استقرار يافت .

 

به گزارش روابط عمومي شركت بهره برداري نفت و گاز مارون، مدير عامل اين شركت در حاشيه نشست كميته راهبردي و كميته فني استقرار اين سيستم با يك شركت مشاور گفت اين گواهينامه سال گذشته  براي اولين بار در حوزه بالادست نفت و گاز ايران، در كارخانه هاي گاز و گاز مايع 400 و  400الف، از شركت توف آلمان دريافت شد و امسال براي ساختمان هاي اين شركت مستقر گرديد .

 

 مهندس جهانگير پورهنگ افزود: با انتخاب 6 نفر به عنوان اعضاي كميته راهبردي و 3 نفر عضو كميته فني به همراه يك شركت ايراني به عنوان مشاور، در راستاي ايجاد سازو كار، هماهنگ سازي و تصميم گيري نهايي در مورد كليه اقدامات و فعاليتهاي مرتبط با انرژي و بهينه سازي مصرف آن در ساختمان ها و واحدهاي عملياتي شركت گام برخواهيم داشت كه اميد مي رود نتايج قابل قبول و تاثيرگذاري در اين حوزه ي مهم حاصل گردد .

 

 

با استقرار اين سيستم كميته ي راهبردي و فني علاوه بر مشاور، به عنوان يك مرجع جهت بررسي و امكان سنجي كليه فعاليت هاي بخش انرژي شركت بر اساس استاندارد مذكور عمل   خواهد كرد .


تعداد بازدید : 102

بازگشت           چاپ چاپ         
V5.1.0.0