پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

مزايده و مناقصه ها
کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
م م م/0031/98 م م م/0031/98  جديد! مناقصه 1398/08/291432/08/201398/09/081398/09/30مشاهده اطلاعات کامل
م م م/0021/98ت1 تعميرات اساسي جرثقيل هاي دستي و برقي كليه تاسيسات مارون سال 1398 مناقصه 1398/08/081424/08/161398/08/211398/09/18مشاهده اطلاعات کامل
18/ م خ /98مانيتور آب آتش نشاني مناقصه 1398/08/011421/08/191398/08/201398/09/11مشاهده اطلاعات کامل
م م م/0001/98انجام خدمات حراست و نگهبانی از اماکن و تاسیسات صنعتی شركت بهره برداري نفت و گاز مارون(حدفاصل حوزه عملیاتی شرکت کارون ، هفتکل، نفت سفید، و از شرق و جنوب شرقی رودخانه جراحی تا محدوده و گذرگاه شادگان) مناقصه 1398/07/231420/07/101398/08/031398/08/03مشاهده اطلاعات کامل
17/ م خ /98تجهيزات كاليبراسيون مناقصه 1398/07/221429/07/131398/08/191398/09/18مشاهده اطلاعات کامل
16/ م خ /98قطعات يدكي دستگاههاي UPS مناقصه 1398/07/221433/07/141398/08/121398/09/11مشاهده اطلاعات کامل
15/ م خ /98قطعات يدكي نيسان پيكاپ مناقصه 1398/07/221430/07/181398/08/121398/09/11مشاهده اطلاعات کامل
م م م/0028/98بهسازي سكوهاي مواد شيميايي واحدهاي تقويت فشار گاز ، آماك و تزريق گاز مناقصه 1398/07/201431/07/101398/07/301398/09/04مشاهده اطلاعات کامل
14/ م خ /98PARTS FOR HIMA ESD SYSTEM مناقصه 1398/07/071432/07/091398/07/221398/08/26مشاهده اطلاعات کامل
13/ م خ /98BALL VALVE مناقصه 1398/07/061433/07/151398/07/221398/08/26مشاهده اطلاعات کامل
م م م/0025/98 انجام خدمات نگهداري فضاي سبز و تنظيفات در واحدهاي عملياتي و مجتمع اداري شركت بهره برداري نفت و گاز مارون مناقصه 1398/06/231419/06/211398/07/031398/08/13مشاهده اطلاعات کامل
م م م/0022/98انجام خدمات مورد نياز اداره تهويه و تبريد شركت نفت و گاز مارون مناقصه 1398/05/221427/05/211398/06/021398/07/01مشاهده اطلاعات کامل
م م م/0013/98انجام خدمات مورد نياز اداره تعميرات ساختمان شركت بهره برداري نفت و گاز مارون مناقصه 1398/05/121430/05/171398/05/221398/07/01مشاهده اطلاعات کامل
م م م/0021/98تعميرات اساسي جرثقيل هاي دستي و برقي كليه تاسيسات مارون سال 1398 مناقصه 1398/05/071422/05/141398/05/221398/06/11مشاهده اطلاعات کامل
م م م/0020/98 انجام خدمات كارمند دفتري، منشي، ماشين نويسي ، اپراتور رايانه و بايگان (امور حقوقي و قراردادها، امور اداري) (امور منشيگري) و شرح خدمات پستي، امور چاپ و تكثير، صحافي مورد نياز در مجتمع اداري شركت بهره ب مناقصه 1398/05/071427/05/141398/05/221398/07/01مشاهده اطلاعات کامل
< >
   آرشيو

واحد بررسی منابع اداره کالا

        فهرست سازندگان مجاز کالا (از نظر فنی)

          V5.3.6.0