چهارشنبه, 2 آبان 1397 الاربعاء, اكتوبر 24, 2018           فارسی English
مزايده و مناقصه ها
کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
م م م/0026/97انجام خدمات حراست و نگهبانی از اماکن و تاسیسات صنعتی شركت بهره برداري نفت و گاز مارون(مجموعه تاسیسات و حاشیه مارون سه) جديد! مناقصه 01/08/139709/08/142515/08/139726/09/1397مشاهده اطلاعات کامل
م م م/0035/97انجام خدمات تنظيفات، اداره امور آبدارخانه ها، حمل و جابجايي، بارگيري و تخليه وسايل اداري و اجناس متفرقه در ساختمانها و كاروانهاي مجتمع اداري و ساختمانهاي اداري واقع در مجتمع هاي عملياتي  جديد! مناقصه 30/07/139713/07/142315/08/139719/09/1397مشاهده اطلاعات کامل
م م م/0033/97انجام مطالعات مهندسي و طراحي تفصيلي پروژه بهسازي، نوسازي و جايگزيني خطوط لوله پساب در واحدهاي بهره برداري و نمكـزدايي مارون با لولـه هاي غيرفلزي مناقصه 28/07/139712/07/143612/08/139712/09/1397مشاهده اطلاعات کامل
م م م/0030/97تعبيه درب MOT براي 122 حلقـه از چاههاي مـارون مناقصه 25/07/139710/07/143108/08/139705/09/1397مشاهده اطلاعات کامل
07/م خ/97راديو هاي دستي مناقصه 17/07/139711/07/141930/07/139709/10/1397مشاهده اطلاعات کامل
م م م/0028/97احداث ، تعميرپل، حوضچه انكر سيماني ،تعمير و نصب تكيه گاه و نوك فلرها، پايه كوبي، جمع آوري لوله و تكيه گاه ، ايمن سازي خطوط و بهينه سازي نقاط آبرفتي و رنگ آميزي جهت خطوط لوله در تمام محدوده عملياتي شرك مناقصه 14/07/139717/07/142527/07/139728/08/1397مشاهده اطلاعات کامل
م م م/0034/97انجام خدمات راهبردی، مراقبت، سرویس و نگهداری دستگاههای تهویه ساختمان دوطبقه اداری شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون مناقصه 08/07/139714/07/141718/07/139721/08/1397مشاهده اطلاعات کامل
م م م/0029/97تعميرات عمومي جاده هاي دسترسي به چاههاي غرب مارون در سال 97 مناقصه 08/07/139720/07/141818/07/139730/07/1397مشاهده اطلاعات کامل
م م م/0031/97نصب دال بتني محافظ بر روي خطوط لوله انتقال نفت و گاز مارون در تقاط با جاده هاي‏اصلي مناقصه 25/06/139711/06/142110/07/139730/07/1397مشاهده اطلاعات کامل
م م م/0030/97تعبيه درب MOT براي 122 حلقـه از چاههاي مـارون مناقصه 25/06/139718/06/142810/07/139730/07/1397مشاهده اطلاعات کامل
م م م/0027/97انجام خدمات حراست و نگهباني از اماكن و تأسيسات صنعتي شركت بهره برداري نفت و گاز مارون (بخشي از چاههاي مارون يك و چهار، بين روستاي عوافي و غيزانيه) مناقصه 10/06/139716/06/141721/06/139723/07/1397مشاهده اطلاعات کامل
م م م/0026/97انجام خدمات حراست و نگهبانی از اماکن و تاسیسات صنعتی شركت بهره برداري نفت و گاز مارون(مجموعه تاسیسات و حاشیه مارون سه) مناقصه 07/06/139715/06/141920/06/139723/07/1397مشاهده اطلاعات کامل
م م م/0025/97انجام خدمات حراست و نگهبانی از اماکن و تاسیسات صنعتی شركت بهره برداري نفت و گاز مارون(مجموعه تاسیسات و حاشیه مارون چهار) مناقصه 07/06/139715/06/141920/06/139723/07/1397مشاهده اطلاعات کامل
م م م/0024/97انجام خدمات حراست و نگهبانی از اماکن و تاسیسات صنعتی شركت بهره برداري نفت و گاز مارون(تاسسيات و حاشيه مجموعه تزريق گاز مارون) مناقصه 07/06/139712/06/142120/06/139723/07/1397مشاهده اطلاعات کامل
م م م/0023/97انجام خدمات حراست و نگهباني از اماكن و تأسيسات صنعتي شركت بهره برداري نفت و گاز مارون (بخشي از چاه هاي نفت و گاز مارون سه و اطراف تزريق گاز مارون) مناقصه 07/06/139719/06/142120/06/139723/07/1397مشاهده اطلاعات کامل
< >
   آرشيو

واحد بررسی منابع اداره کالا

فهرست سازندگان مجاز کالا (از نظر فنی)

شركت بهره برداري نفت و گاز مارون

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8