پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

مزايده و مناقصه ها
کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
م م م/0054/98تعمير و بهسازي كارگاه تعميرات تزريق گاز مارون مناقصه 1398/12/261416/12/051399/01/051399/03/03مشاهده اطلاعات کامل
م م م/0051/98 انجام خدمات حراست و نگهباني از اماكن و تأسيسات صنعتي شركت بهره برداري نفت و گاز مارون (بخشي از چاهها و تاسيسات مارون 5) مناقصه 1398/12/261420/12/081399/01/051399/02/29مشاهده اطلاعات کامل
م م م/0044/98تعمير و بازسازي پل بتني و جاده دوم دسترسي به مجتمع مارون 3 مناقصه 1398/12/241418/12/091399/01/051399/02/22مشاهده اطلاعات کامل
م م م/0052/98انجام خدمات پشتیبانی فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون مناقصه 1398/12/201422/12/121398/12/281399/01/25مشاهده اطلاعات کامل
م م م/0046/98 احداث مخزن آب آتش نشاني در واحد بهره برداري مارون 3 و جمع آوري مخزن موجود مناقصه 1398/12/171427/12/131398/12/261399/02/12مشاهده اطلاعات کامل
م م م/0050/98توسعه و نصب جرثقيل كارگاه تعميرات غرب مارون مناقصه 1398/12/101415/12/191398/12/191399/02/29مشاهده اطلاعات کامل
م م م/0049/98تعميرات عمومي جاده هاي دسترسي به چاههاي شرق مارون در سال 98 مناقصه 1398/12/051418/12/091398/12/121399/02/08مشاهده اطلاعات کامل
م م م/0048/98تعميرات عمومي جاده هاي دسترسي به چاههاي غرب مارون در سال 98 مناقصه 1398/12/051415/12/121398/12/121399/02/08مشاهده اطلاعات کامل
م م م/0045/98پروژه تعمير و بازسازي فوندانسيون هاي بتني فرسوده در واحدهاي تقويت فشار، تزريق گاز و NGL 400 مناقصه 1398/12/051420/12/271398/12/121399/02/01مشاهده اطلاعات کامل
م م م/0042/98انجام خدمات تعميرگاهي و بازبيني مورد نياز ترابري شركت بهره برداري نفت و گاز مارون مناقصه 1398/12/051424/12/231398/12/111399/01/26مشاهده اطلاعات کامل
م م م/0047/98ايمن سازي و تعمير ساختمان هاي خدمات چاهها و اندازه گيري مخازن مارون 4 مناقصه 1398/11/271426/11/221398/12/051399/01/18مشاهده اطلاعات کامل
م م م/0043/98نگهداري و تعميرات سيستمهاي مخابراتي، امور اداره روابط عمومي ، فعاليتهاي اداره تداركات و امور كالا و خدمات نظارت بر رستوران ها در شركت بهره برداري نفت و گاز مارون مناقصه 1398/11/201421/11/291398/11/281398/12/27مشاهده اطلاعات کامل
27/ م خ/98شير گاز سوخت مناقصه 1398/11/151430/11/241398/11/281398/12/19مشاهده اطلاعات کامل
24/م خ/98قطعات يدكي دستگاههاي UPS مناقصه 1398/11/121438/11/141398/11/201398/12/12مشاهده اطلاعات کامل
26/ م خ /98قطعات يدكي كمپرسور هواBroom wade مناقصه 1398/11/121428/11/141398/11/201398/12/12مشاهده اطلاعات کامل
< >
   آرشيو

واحد بررسی منابع اداره کالا

        فهرست سازندگان مجاز کالا (از نظر فنی)

          V5.3.6.0