مشخصات عمومی
کد: 15/م خ/97 نوع فراخوان: مناقصه
عنوان: اتصالات وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: شركت بهره‌برداري‌نفت و گاز مارون اسناد فراخوان: دانلود فایل
متن:

 

آگهي فراخوان مناقصه عمومي دو مرحله اي

شماره مناقصه عمومي: 15/ م خ /97

شماره تقاضا: 9700221-48

شرح تقاضا:اتصالات

 

 

فرم شماره يك

مخصوص درج آگهي

 

!

شركت ملي نفت ايران

شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب

شركت بهره برداري نفت و گاز مارون (سهامي خاص)

بسمه تعالي

 

شركت بهره برداري نفت و گاز مارون در نظر دارد كالاي مشروحه ذيل را از طريق برگزاري مناقصه عمومي دو مرحله اي تهيه نمايد.  لذا از توليدكنندگان وتامين كنندگاني كه داراي شناسه ملي اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني مي باشند  و داراي توانايي و تجربه لازم در اين زمينه بوده وتوان ارائه تضمين شركت در مناقصه را داشته باشند دعوت بعمل
دعوت بعمل مي آيد كه آمادگي كتبي خود را همراه با مدارك ، جهت ارزيابي توانايي و بررسي صلاحيت در ارتباط با موضوع مناقصه، به نشاني زير ارسال / تسليم نمايند.

با توجه به فرآيند مناقصه و لزوم توان سنجي و بررسي صلاحيت شركت هايي كه اعلام آمادگي مي نمايند، پس از بررسي ، مدارك مناقصه براي شركتهاي واجد شرايط ارسال خواهد شد .

1- مبلغ برآورد مناقصه:   000ر000ر850ر4ريال

2- نوع و مبلغ تضمين: ضمانتنامه معتبر بانكي يا چك تضمين شده بانكي به مبلغ 000ر500ر242ريال

3- مهلت تقاضاي شركت در مناقصه و ارايه مدارك ارزيابي : 11/28/ 1397

 آدرس : اهواز- منطقه برومي- كيلومتر 12 جاده اهواز/ سربندر- نرسيده به پليس راه - شركت بهره برداري نفت و گاز مارون ساختمان شماره دو اتاق 34-اداره تداركات و امور كالا-تلفن : 06134188665 فكس : 06134434067

4- تاريخ ارسال/تحويل اوراق و اسناد مناقصه به مناقصه گران:14 / 12 / 1397

5- آخرين مهلت ارسال پيشنهادات فني/مالي/ضمانت نامه شركت در مناقصه: 08/ 02 / 1398

6-  تاريخ و محل گشايش پاكات فني و بررسي ضمانت نامه شركت در مناقصه : 10/ 02 / 1398  كميسيون مناقصات مارون

7-  تاريخ و محل گشايش پاكات مالي: متعاقباً اعلام خواهد شد.

8-  زمان تحويل كالا : 60 روزه

9- باوصول 2 پيشنهاد معتبر گشايش پاكات مالي انجام خواهد شد.

نكته : هزينه درج آگهي در جرايد از برنده مناقصه كسر خواهد شد.

تعداد

واحد

شرح كالا

تعداد اقلام

200

NO

ELBOW 45 DEG. SCREWED, MALLEABLE IRON GALV.

CLASS 3000 TO ASTM A197, DIM. TO ANSI B16.3

SCHEDULE 40 STD- 2 INCH

1

1000

NO

COUPLINGS, C/S. GALV. API AATM AA105 CWP 3000

COUPLING, SCREWED, FULL LENGTH COUPLING

THREAD ONE END,RATING- 3000, FORGED CARBON STEEL

ASTM-A105- 2INCH

2

600

NO

ELBOWS,90 DEG.C/S.GALV.SCRD.API CWP.3000 ACC.TO

BS.3799 ANSI B16.11 FEMALE THREAD.

SCHEDULE 40 STD-2 INCH

3

800

NO

NIPPLE,BARREL,C/S.GALV.SCRD.API SEAMLESS API 5L,

GR.B DIA.TO.BS.3799 MALE THRD

SCHEDULE 40 STD-    2 IN  X 150 MM LONG

4

350

NO

EQUAL TEE GALV FORGE CS SCRD API 3000LB FORGE S.

TO BS 1503-161 GR B/C DIM TO BS 3799 TABLE 3.

TEE EQUAL CARBON STEEL GALVANIZED SCRD. 3000

GALVANIZED IN ACCORDANCE WITH BS-3799,CL-3000 – 2 inch

5

550

NO

BUSHING,WROUGHT STEEL,GALV.SCRD BS,ACC.BS.1740

DIMENSIONS IN ACCORDANCE WITH BS-EN 10241

THREADS IN ACCORDANCE WITH BS 21-   2 IN. X 1 IN 

6

400

NO

NIPPLES,BARREL,MILD STEEL GALV.SCRD BS,MEDIUM

WEIGHT.ACC.W/BS.1387,DIA,THICK.ACC.W/BS.1387.

DIMENSIONS AND WALL THICKNESS IN ACCORDANCE

WITH BS 1387 TABLE 6 AND 1

THREADS IN ACCORDANCE WITH BS 21-  SIZE 1"

7

براي دريافت اطلاعات تكميلي به سايت هاي ذيل مراجعه شود.

آدرس سايت :   روابط عمومي شركت نفت وگاز مارون                                                                                                                   http://mogpc.nisoc.ir

                                                                                                                                                                                                       ttp://iets.mporg.ir      

توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1397/11/17 مهلت دریافت اسناد: 1397/11/28
مهلت تحويل پیشنهادات: 1398/02/08 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1398/02/10
تاریخ انقضاء: 1421/11/14
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
V5.3.6.0