مشخصات عمومی
کد: م م م/0048/97 نوع فراخوان: مناقصه
عنوان: خدمات كاليبراسيون و تعويض قطعات (سنسور و باطري) دستگاههاي گازسنج مدل BW وDrager اداره ايمني، بهداشت و محيط زيست شركت بهره برداري نفت و گاز مارون وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: شركت بهره‌برداري‌نفت و گاز مارون اسناد فراخوان: دانلود فایل
متن:

 شركت بهره برداري نفت و گاز مارون(سهامي خاص)

شركت ملي نفت ايران

شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب

 فراخوان مناقصه عمومی (ارزیابی کیفی)

مناقصه عمومی یک مرحـله ای شماره م م م/0048/97 مربوط به شرح خدمات كاليبراسيون و تعويض قطعات (سنسور و باطري) دستگاههاي گازسنج مدل BW وDrager اداره ايمني، بهداشت و محيط زيست شركت بهره برداري نفت و گاز مارون

 

الف- شرح مختصر خدمات :

- شركت بهره برداري نفت و گاز مارون در نظر دارد خدمات كاليبراسيون و تعويض قطعات دستگاههاي گاز سنج مدل BW و Drager موجود را از طريق مناقصه عمومي به مناقصه گران واجد شرايط واگذار نمايد

- ساير اطلاعات و جزئيات در اسناد مناقصه درج گرديده است.

 

ب - محل اجراي خدمات و مدت انجام کار:

محل اجراي خدمات حوزه جغرافيايي شركت بهره برداري نفت وگاز مارون و مدت اجراي پروژه 365روز مي باشد.

ج- برآورد کارفرما:

برآورد كارفرما براي اجراي پروژه فوق معادل مبلغ -/000ر450ر226ر3ريال مي باشد.

 

د- شرايط مناقصه گران متقاضي:

1- داشتن سابقه كاري مرتبط با موضوع مناقصه، تجهيزات و امكانات و تخصص لازم و توانايي انجام كار مطابق استانداردهاي رايج در صنعت نفت.

2- داشتن شخصيت حقوقي با ارائه شناسه ملي و كد اقتصادي.

3- ارائه اساسنامه شركت، آگهي تاسيس و آخرين تغييرات شركت.

-4 داشتن گواهينامه تأييد صلاحيت آزمايشگاه كاليبراسيون جهت کالیبراسیون سنسورهای گازهای هیدروژن سولفوره، اکسیژن، منوکسید کربن و HC از مركز ملي تأييد صلاحيت سازمان ملي استاندارد ايران (ISIR-ISO/IEC17025) برای گازسنج با تاریخ اعتبار مورد تایید کارفرما باشد. یا سایر رشته های مرتبط با آن.

5- توانائي ارائه ضمانتنامه شركت در مناقصه به ميزان-/000ر500ر161 (يكصد و شصت يك ميليون و پانصد هزار) ريال و در صورت برنده شدن تهيه ضمانتنامه انجام تعهدات به ميزان %10 مبلغ پيشنهادي.

6- ارائه مدارکی دال بر دارا بودن خط مشی ایمنی( HSE)

7- ارائه «گواهینامه صلاحیت ایمنی» از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی الزامی بوده و امضاء پیمان منوط به ارائه گواهینامه مزبور می باشد.

 

هـ- محل، زمان و مهلت دريافت مدارک و اعلام آمادگي مناقصه گران:

از کلیه متقاضـیان واجد شرایط دعـوت می شود حداکثر ظرف 10 روز پس از انتشار آگـهی نوبت دوم، آمادگی خود را بصورت کتبـی همراه با مدارك برابر اصل شده به آدرس ذيل الذکر اعلام نموده و همزمان نسبت به دريافت مدارك ارزيابي كيفي وفق بند «الف» ماده 16 از آئین نامه اجرایی بند «ج» ماده 12 قانون برگزاري مناقصات اقدام نمايند.

 

ضمناً فرمهای ارزیابی کیفی می بایستی ظرف مدت 14 روز تکمیل و اطلاعات مورد درخواست در قالب يک عدد زونکن مدارک ارزيابي کيفي برابر اصل شده و يك حلقه لوح فشرده تهيه و به آدرس ذیل در مقابل رسید تحویل گردد. بدیهی است کارفرما این حق را برای خود محفوظ می دارد به مدارکی که پس از انقضاء مهلت مقرر ارائه می گردد، ترتیب اثر ندهد. ضمناً پس از بررسی های لازم اسناد مناقصه به متقاضیان واجد شرایط تحویل داده خواهد شد. حداقل امتیاز قابل قبول برای دعوت به مناقصه 50 می باشد.

ضمناً پس از بررسيهاي لازم اسناد مناقصه از روز شنبه مورخ 11/12/97 به متقاضيان واجد شرايط در قبال واريز مبلغ -/000ر500 ريال به شماره حساب شبا 880100004001115904021117IR بانك مركزي جمهوري اسلامي تحويل مي گردد.

 

نشانی محل اعلام آمادگی و دریافت اسناد مناقصه، امور حقوقی و قراردادهای شرکت به نشانی:  اهواز- كيلومتر 12 جاده اهواز ماهشهر- نرسيده به پليس راه شركت بهره برداري نفت و گاز مارون ساختمان شماره 1 اتاق 7 و مهلت ارائه و تحويل پاكات قيمت به کمیسیون مناقصات تا ساعت 12:00 روز دوشنبه 20/12/97 و گشايش پيشنهادها رأس ساعت30: 10 روز سه شنبه مورخ 21/12/97 در کمیسیون مناقصات واقع در ساختمان دوطبقه خواهد بود. ضمناً تاریخهای اعلام شده قطعی نبوده و درصورت هرگونه تغییر، در اسناد مناقصه قید می گردد.

همزمان با ارائه تقاضاشركت در مناقصه ارائه گواهی نامه تعیین صلاحیت پيمانكاري رشته موردنظر و مجوز از سازمان انرژي اتمي در رابطه با پرتو نگاري به منظور تطبیق با تصویر آن الزامی و ارائه معرفی نامه و کارت ملی برای متقاضیان شرکت در مناقصه و نمایندگان شرکتها در همه مراحل لازم و ضروری می باشد.

درصورت عدم تکمیل و ارائه مدارک ارزیابی کیفی درخواست متقاضی مورد بررسی قرار نخواهد گرفت. ضمناً در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر متقاضیان می توانند با تلفن 34434068-061 تماس حاصل فرمایند.

روابط عمومی- شركت بهره برداري نفت و گاز مارون(سهامي خاص)

WWW.NISOC.IR

WWW.IETS.MPORG.IR

MOGPC.NISOC.IR

 

 

 

توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1397/11/07 مهلت دریافت اسناد: 1397/11/23
مهلت تحويل پیشنهادات: 1397/12/20 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1397/12/21
تاریخ انقضاء: 1435/11/26
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
V5.3.6.0