مشخصات عمومی
کد: م م م/0045/97 ت1 نوع فراخوان: مناقصه
عنوان: نگهداري و تعميرات سيستمهاي مخابراتي، امور اداره روابط عمومي و فعاليتهاي اداره تداركات و امور كالا در شركت بهره برداري نفت و گاز مارون وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: شركت بهره‌برداري‌نفت و گاز مارون اسناد فراخوان: دانلود فایل
متن:

مناقصه عمومی یک مرحـله ای شماره م م م/0045/97  ت1 مربوط به نگهداري و تعميرات سيستمهاي مخابراتي، امور اداره روابط عمومي و فعاليتهاي اداره تداركات و امور كالا در شركت بهره برداري نفت و گاز مارون

شركت بهره برداري نفت و گاز مارون در نظر دارد انجام خدمات فوق الذكر را با مشخصات و شرائط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.

 

الف- شرح مختصر خدمات :

- انجام خدمات موردنیاز موضوع مناقصه توسط نیروهای با تجربه و مورد تأیید کارفرما  به تعداد 19 واحد کاری

- ساير اطلاعات و جزئيات در اسناد مناقصه درج گرديده است.

 

ب - محل اجراي خدمات و مدت انجام کار:

محل اجراي خدمات در حوزه عملیاتی شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون و در صورت نياز كارفرما در سراسر كشور و مدت انجام و اجراي خدمات آن 12 مـاه می باشد.

 

ج- برآورد کارفرما:

برآورد كارفرما جهت انجام و اجرای خدمات فوق بدون درصد سهم و هزینه مدیریت معادل -/834ر835ر008ر14  ریال مي باشد

د- شرايط مناقصه گران متقاضي:

1- داشتن شخصيت حقوقي با ارائه شناسه ملي و كد اقتصادي.

2- ارائه اساسنامه شركت، شرکتنامه و آگهي تأسيس و آخرين تغييرات ثبتی اساسنامه.

3- داشتن سابقه كاري مرتبط با مناقصه، داشتن تجربه کافی و حسن سابقه در انجام خدمات مشابه

4- داشتن گواهينامه صلاحيت از اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي

5- توانايي ارائه تضمين شرکت در مناقصه به مبلغ -/000ر500ر700 ریال و همچنین 10% مبلغ پیمان (در صورت برنده شدن) به عنوان تضمین انجام تعهدات

6- ارائه مدارکی دال بر دارا بودن خط مشی ایمنی HSE

7- ارائه «گواهینامه صلاحیت ایمنی» از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی توسط پیمانکار برنده الزامی بوده و امضاء پیمان منوط به ارائه گواهینامه مزبور می باشد.

 

هـ- محل، زمان و مهلت دريافت مدارک و اعلام آمادگي مناقصه گران:

از کلیه متقاضـیان واجد شرایط دعـوت می شود حداکثر ظرف 10 روز پس از انتشار آگـهی نوبت دوم، آمادگی خود را بصورت کتبـی همراه با مدارك برابر اصل شده به آدرس ذيل الذکر ارائه نمايند.

 

 

ضمناً پس از بررسيهاي لازم اسناد مناقصه از روز سه شنبه مورخ 17/11/97 به متقاضيان واجد شرايط در قبال واريز مبلغ -/000ر600 ريال به حساب جاري شماره 880100004001115904021117  بانک مرکزی جمهوری اسلامی قابل واریز در  بانك ملي شعبه كوي فدائيان اسلام تحويل مي گردد.

 

نشانی محل اعلام آمادگی و دریافت اسناد مناقصه، امور حقوقی و قراردادهای شرکت به نشانی:  اهواز- كيلومتر 12 جاده اهواز ماهشهر- نرسيده به پليس راه شركت بهره برداري نفت و گاز مارون. ساختمان شماره يك- اتاق 7- امور حقوقي و قراردادها و مهلت ارائه و تحويل پاكات قيمت به کمیسیون مناقصات تا ساعت 10:00 روز يكشنبه مورخ 28/11/97 و گشايش پيشنهادها رأس ساعت 11:00 صبح همان روز يكشنبه مورخ 28/11/97 در کمیسیون مناقصات واقع در ساختمان دوطبقه شرکت خواهد بود. ضمناً تاریخهای اعلام شده قطعی نبوده و درصورت هرگونه تغییر، در اسناد مناقصه قید می گردد.

همزمان ارائه گواهی تعیین صلاحیت خدمات موردنظر بمنظور تطبیق با تصویر آن الزامی و ارائه معرفی نامه و کارت ملی برای متقاضیان شرکت در مناقصه و نمایندگان شرکتها در همه مراحل لازم و ضروری می باشد.

درصورت عدم تکمیل و ارائه مدارک ارزیابی کیفی درخواست متقاضی مورد بررسی قرار نخواهد گرفت. ضمناً در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر متقاضیان می توانند با تلفن 34434068-061 تماس حاصل فرمایند.

روابط عمومی- شركت بهره برداري نفت و گاز مارون(سهامي خاص)

WWW.NISOC.IR

WWW.IETS.MPORG.IR

MOGPC.NISOC.IR

 

شركت ملي نفت ايران

شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب

 فراخوان مناقصه عمومی

 

 شركت بهره برداري نفت و گاز مارون(سهامي خاص)

 

توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1397/11/01 مهلت دریافت اسناد: 1397/11/17
مهلت تحويل پیشنهادات: 1397/11/28 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1397/11/28
تاریخ انقضاء: 1425/11/22
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
V5.3.6.0