مشخصات عمومی
کد: م م م/0046/97 نوع فراخوان: مناقصه
عنوان: احداث، تعمير و مرمت خط لوله نفت و گاز و ساخت و بازسازي پل و حوضچه واحدهاي بهره برداري، تقويت فشار، تزريق گاز، نمكزدائي مارون 1،4،6 و كوپال(غرب مارون) وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: شركت بهره‌برداري‌نفت و گاز مارون اسناد فراخوان: دانلود فایل
متن:

 شركت بهره برداري نفت و گاز مارون(سهامي خاص)

شركت ملي نفت ايران

شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب

 فراخوان مناقصه عمومی (ارزیابی کیفی)

مناقصه عمومی یک مرحـله ای شماره م م م/0046/97 مربوط به احداث، تعمير و مرمت خط لوله نفت و گاز و ساخت و بازسازي پل و حوضچه واحدهاي بهره برداري، تقويت فشار، تزريق گاز، نمكزدائي مارون 1،4،6 و كوپال(غرب مارون)

 شركت بهره برداري نفت و گاز مارون در نظر دارد انجام پروژه فوق الذكر را با مشخصات و شرائط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.

 

الف- شرح مختصر پروژه :

تهيه كالاي مكانيك (MTO)، حمل و جابه جایی قطعات، نصب تردولت يا ولدولت، جوشكاري لوله و اتصالات، رنگ آميزي خطوط لوله جرياني، شستشوي خطوط لوله به وسيله آب، تهيه و نصب و برچيدن دار بست فلزي، ساخت و نصب غلاف دو تكه براي خطوط لوله، ساخت وصله ، آزمایش هاي فشار لوله ها و شيرآلات، توپك راني خطوط لوله، ساخت، نصب و تعمير تكيه گاه، ريسه كردن، نصب شيرآلات، باز كردن یا بستن فلنج ها، برشكاري گرم و سرد، پايين آوردن و نصب مجدد نوك مشعل ها، عمليات تخريب، عمليات خاكي با دست و ماشين، عمليات بنايي با سنگ، قالب بندي، كارهاي فولادي با ميلگرد، تهيه و اجراي بتن، كارهاي فولادي سبك و سنگين، آجركاري و شفته ريزي، بتن پيش ساخته و بلوك چيني، عايق كاري رطوبتي، اندودكاري و بندكشي، كارهاي پلاستيكي و پليمري، زيراساس و اساس و آسفالت

ب - محل اجراي پروژه و مدت انجام کار:

محل اجراي پروژه حوزه جغرافيايي شركت بهره برداري نفت وگاز مارون و مدت اجراي پروژه 730 روز مي باشد.

ج- برآورد کارفرما:

برآورد كارفرما براي اجراي پروژه فوق معادل مبلغ -/064ر544ر386ر84ريال مي باشد.

 

د- شرايط مناقصه گران متقاضي:

1- داشتن سابقه كاري مرتبط با موضوع مناقصه، تجهيزات و امكانات و تخصص لازم و توانايي انجام كار مطابق استانداردهاي رايج در صنعت نفت.

2- داشتن شخصيت حقوقي با ارائه شناسه ملي و كد اقتصادي.

3- ارائه اساسنامه شركت، آگهي تاسيس و آخرين تغييرات شركت.

-4 داشتن گواهي صلاحيت پيمانكاري رتبه 5 در رشته نفت وگاز

5- توانائي ارائه ضمانتنامه شركت در مناقصه به ميزان-/000ر000ر188ر3 ريال و (در صورت برنده شدن) تهیه تضمین انجام تعهدات وفق آئین نامه تضمین معاملات دولتی.

6- ارائه مدارکی دال بر دارا بودن خط مشی ایمنی( HSE)

7- ارائه يك نسخه تأييد شده از صورتهای مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی يا اعضای جامعه حسابداران رسمی

8- ارائه «گواهینامه صلاحیت ایمنی» از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی توسط پیمانکار برنده الزامی بوده و امضاء پیمان منوط به ارائه گواهینامه مزبور می باشد.

هـ- محل، زمان و مهلت دريافت مدارک و اعلام آمادگي مناقصه گران:

از کلیه متقاضـیان واجد شرایط دعـوت می شود حداکثر ظرف 10 روز پس از انتشار آگـهی نوبت دوم، آمادگی خود را بصورت کتبـی همراه با مدارك برابر اصل شده به آدرس ذيل الذکر اعلام نموده و همزمان نسبت به دريافت مدارك ارزيابي كيفي وفق بندهاي «الف» و «ب» ماده 16 از آئین نامه اجرایی بند «ج» ماده 12 قانون برگزاري مناقصات اقدام نمايند.

ضمناً فرمهای ارزیابی کیفی می بایستی ظرف مدت 14 روز تکمیل و اطلاعات مورد درخواست در قالب يک عدد زونکن مدارک ارزيابي کيفي برابر اصل شده و يك حلقه لوح فشرده تهيه و به آدرس ذیل در مقابل رسید تحویل گردد. بدیهی است کارفرما این حق را برای خود محفوظ می دارد به مدارکی که پس از انقضاء مهلت مقرر ارائه می گردد، ترتیب اثر ندهد. ضمناً پس از بررسی های لازم اسناد مناقصه به متقاضیان واجد شرایط تحویل داده خواهد شد. حداقل امتیاز قابل قبول برای دعوت به مناقصه 60 می باشد.

ضمناً پس از بررسيهاي لازم اسناد مناقصه از روز يكشنبه مورخ 05/12/97 به متقاضيان واجد شرايط در قبال واريز مبلغ -/000ر200ر1ريال به شماره حساب شبا 880100004001115904021117IR بانك مركزي جمهوري اسلامي تحويل مي گردد.

نشانی محل اعلام آمادگی و دریافت اسناد مناقصه، امور حقوقی و قراردادهای شرکت به نشانی: اهواز- كيلومتر 12 جاده اهواز ماهشهر- نرسيده به پليس راه شركت بهره برداري نفت و گاز مارون ساختمان شماره 1 اتاق 7 و مهلت ارائه و تحويل پاكات قيمت به کمیسیون مناقصات تا ساعت 12:00 روز دوشنبه 20/12/97 و گشايش پيشنهادها رأس ساعت30: 10 روز سه شنبه مورخ 21/12/97 در کمیسیون مناقصات واقع در ساختمان دوطبقه خواهد بود. ضمناً تاریخهای اعلام شده قطعی نبوده و درصورت هرگونه تغییر، در اسناد مناقصه قید می گردد.

همزمان با ارائه تقاضاي شركت در مناقصه ارائه اصل و يا برابر اصل گواهی نامه تعیین صلاحیت پيمانكاري در رشته مورد نظر و آگهي تغييرات معتبر به منظور تطبیق با تصویر آن الزامی بوده  و ارائه معرفی نامه و کارت ملی برای متقاضیان شرکت در مناقصه و نمایندگان شرکتها در همه مراحل لازم و ضروری می باشد.

درصورت عدم تکمیل و ارائه مدارک ارزیابی کیفی درخواست متقاضی مورد بررسی قرار نخواهد گرفت. ضمناً در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر متقاضیان می توانند با تلفن 34434068-061 تماس حاصل فرمایند.

روابط عمومی- شركت بهره برداري نفت و گاز مارون(سهامي خاص)

WWW.NISOC.IR

WWW.IETS.MPORG.IR

MOGPC.NISOC.IR

 

 

                                                                                                                                      

 

 

توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1397/11/01 مهلت دریافت اسناد: 1397/11/17
مهلت تحويل پیشنهادات: 1397/12/20 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1397/12/21
تاریخ انقضاء: 1433/11/12
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
V5.3.6.0