مخزن بنگستان شادگان


در سال 1375 چاه شماره 4 در مخزن بنگستان حفاري و پس از تلاش هاي زياد در فروردين 1387 بهره برداري از اين مخزن با راه اندازي اين چاه نيز آغاز شد كه با حفاري چاههاي شماره 13 و 14 و نصب تسهيلات سر چاهي و احداث خط لوله جرياني ، بهره برداري از اين دو چاه به ترتيب در بهمن و اسفند سال 1387 آغاز و در حال حاضر نيز روزانه 5-3 هزار بشكه نفت از اين مخزن توليد ميشود .

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها
    V5.3.6.0