زندگی در خدمت چاهای نفت، از نگهداشت نفت تا نگهداشت نیروهای عملیاتی

تاريخ شروع : 1397/04/03

توضيحات


بازگشت

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

V5.1.0.0