آغاز به كارعملیات اجرایی پروژه‌های جمع‌آوری گازهای مشعل مارون۳، مارون ۶- افتتاح پروژه 23 اردیبهشت 97

تاريخ شروع : 1397/03/23

توضيحات


بازگشت

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

V5.1.0.0