پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

مزايده و مناقصه ها
کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
م م م/0050/97انجام خدمات مورد نياز(امور آبدارخانه ها، خدمات عمومي و تنظيفات)در كارخانجات، تأسيسات و كارگاههاي عملياتي، تعميراتي، پشتيباني مديريت عمليات شركت بهره برداري نفت و گاز مارون(شامل 64 محل مورد نياز خدمات) مناقصه 1397/10/171430/10/191397/11/021397/12/06مشاهده اطلاعات کامل
م م م/0041/97 انجام خدمات حراست و نگهباني از اماكن و تأسيسات صنعتي شركت بهره برداري نفت و گاز مارون (بخشي از تأسيسات و اماكن كوپال) مناقصه 1397/10/171436/10/191397/11/021397/12/06مشاهده اطلاعات کامل
م م م/0040/97انجام خدمات حراست و نگهباني از اماكن و تأسيسات صنعتي شركت بهره برداري نفت و گاز مارون (بخشي از تأسيسات جانبي و چاه‌هاي مارون پنج) مناقصه 1397/10/171435/10/211397/11/021397/12/06مشاهده اطلاعات کامل
13/م خ/97 ترانسفورماتور روغني مناقصه 1397/09/241397/12/281397/10/171397/12/12مشاهده اطلاعات کامل
12/م خ/97 چك ولو و گيت ولو مناقصه 1397/09/241397/12/141397/10/171397/12/12مشاهده اطلاعات کامل
11/م خ/97 LINE PIPE مناقصه 1397/09/241397/12/141397/10/111397/12/12مشاهده اطلاعات کامل
م م م/0045/97 نگهداري و تعميرات سيستمهاي مخابراتي، امور اداره روابط عمومي و فعاليتهاي اداره تداركات و امور كالا در شركت بهره برداري نفت و گاز مارون مناقصه 1397/09/201397/10/301397/10/041397/10/30مشاهده اطلاعات کامل
م م م/0044/97 انجام خدمات خودروئي (هدايت و نگهداري) وسائط نقليه سبك 24 ساعته و خدمات نگهداري و توزيع سوخت جايگاه بنزين و خدمات تصادفات و تخلفات موردنياز اداره ترابري شركت بهره برداري نفت و گاز مارون مناقصه 1397/09/191397/11/161397/10/041397/11/15مشاهده اطلاعات کامل
م م م/0039/97 انجام خدمات تعميرگاهي و بازبيني ، تعويض روغن ، پنچرگيري ، تنظيفات محوطه هاي كارگاهي ، سرويس و شستشوي خودروها و ساير سرويس هاي لازم انواع خودروهاي مورد نياز اداره ترابري شركت بهره برداري نفت و گازمارو مناقصه 1397/09/191397/11/091397/11/081397/11/08مشاهده اطلاعات کامل
10/م خ/97گيت ولو مناقصه 1397/08/271425/08/081397/09/241397/11/15مشاهده اطلاعات کامل
م م م/0015/97 ت1ساماندهي عملياتي واحد بهره برداري مارون سه مناقصه 1397/08/271424/08/111397/09/131397/10/17مشاهده اطلاعات کامل
م م م/0008/97 ت1فروش سلج و مواد زائد توليدي مخازن و گودال هاي سوخت واحدهاي عملياتي شركت بهره برداري نفت و گاز مارون مناقصه 1397/08/261427/08/071397/09/071397/10/03مشاهده اطلاعات کامل
09/م خ/97تابلوي برق فشارضعيف مناقصه 1397/08/141425/08/091397/09/051397/10/24مشاهده اطلاعات کامل
م م م/0032/97تعميرات عمومي جاده هاي دسترسي به چاههاي شرق مارون در سال 97 مناقصه 1397/08/121433/08/121397/08/231397/09/05مشاهده اطلاعات کامل
م م م/0036/97خدمات تخليه و لايروبي چاهكهاي فاضلاب و جمع آوري، حمل و تخليه زباله هاي كارخانجات، تأسيسات، آشپزخانه ها و ستاد شركت بهره برداري نفت و گاز مارون مناقصه 1397/08/071420/08/151397/08/221397/09/19مشاهده اطلاعات کامل
< >
   آرشيو

واحد بررسی منابع اداره کالا

فهرست سازندگان مجاز کالا (از نظر فنی)

5.1.0.0
V5.1.0.0