پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

مزايده و مناقصه ها
کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
16/م خ/97لینک رادیویی مناقصه 1397/12/281431/12/151398/02/081398/03/12مشاهده اطلاعات کامل
م م م/0053/97انجام خدمات فنی و تعمیرات مناقصه 1397/12/251430/12/151398/01/121398/02/16مشاهده اطلاعات کامل
15/م خ/97اتصالات مناقصه 1397/11/171421/11/141397/11/281398/02/08مشاهده اطلاعات کامل
14/م خ/97لوله 1 و 2 اينچ مناقصه 1397/11/171419/11/171397/11/281398/02/08مشاهده اطلاعات کامل
م م م/0051/97انجام خدمات حراست و نگهباني از اماكن و تأسيسات صنعتي شركت بهره برداري نفت و گازمارون (بخشي از چاههاي كوپال) مناقصه 1397/11/071436/11/171397/11/231397/12/20مشاهده اطلاعات کامل
م م م/0048/97 خدمات كاليبراسيون و تعويض قطعات (سنسور و باطري) دستگاههاي گازسنج مدل BW وDrager اداره ايمني، بهداشت و محيط زيست شركت بهره برداري نفت و گاز مارون مناقصه 1397/11/071435/11/261397/11/231397/12/20مشاهده اطلاعات کامل
م م م/0045/97 ت1نگهداري و تعميرات سيستمهاي مخابراتي، امور اداره روابط عمومي و فعاليتهاي اداره تداركات و امور كالا در شركت بهره برداري نفت و گاز مارون مناقصه 1397/11/011425/11/221397/11/171397/11/28مشاهده اطلاعات کامل
م م م/0047/97احداث، تعمير و مرمت خط لوله نفت و گاز و ساخت و بازسازي پل و حوضچه واحدهاي بهره برداري، گاز و گاز مايع و تقويت فشار گاز تزريق گاز مارون و مجتمع تفكيك گر شادگان(شرق مارون) مناقصه 1397/11/011435/11/181397/11/171397/11/20مشاهده اطلاعات کامل
م م م/0046/97 احداث، تعمير و مرمت خط لوله نفت و گاز و ساخت و بازسازي پل و حوضچه واحدهاي بهره برداري، تقويت فشار، تزريق گاز، نمكزدائي مارون 1،4،6 و كوپال(غرب مارون) مناقصه 1397/11/011433/11/121397/11/171397/12/20مشاهده اطلاعات کامل
م م م/0050/97انجام خدمات مورد نياز(امور آبدارخانه ها، خدمات عمومي و تنظيفات)در كارخانجات، تأسيسات و كارگاههاي عملياتي، تعميراتي، پشتيباني مديريت عمليات شركت بهره برداري نفت و گاز مارون(شامل 64 محل مورد نياز خدمات) مناقصه 1397/10/171430/10/191397/11/021397/12/06مشاهده اطلاعات کامل
م م م/0041/97 انجام خدمات حراست و نگهباني از اماكن و تأسيسات صنعتي شركت بهره برداري نفت و گاز مارون (بخشي از تأسيسات و اماكن كوپال) مناقصه 1397/10/171436/10/191397/11/021397/12/06مشاهده اطلاعات کامل
م م م/0040/97انجام خدمات حراست و نگهباني از اماكن و تأسيسات صنعتي شركت بهره برداري نفت و گاز مارون (بخشي از تأسيسات جانبي و چاه‌هاي مارون پنج) مناقصه 1397/10/171435/10/211397/11/021397/12/06مشاهده اطلاعات کامل
13/م خ/97 ترانسفورماتور روغني مناقصه 1397/09/241397/12/281397/10/171397/12/12مشاهده اطلاعات کامل
12/م خ/97 چك ولو و گيت ولو مناقصه 1397/09/241397/12/141397/10/171397/12/12مشاهده اطلاعات کامل
11/م خ/97 LINE PIPE مناقصه 1397/09/241397/12/141397/10/111397/12/12مشاهده اطلاعات کامل
< >
   آرشيو

واحد بررسی منابع اداره کالا

فهرست سازندگان مجاز کالا (از نظر فنی)

V5.1.0.0