پيام مدير عامل

 

کاربر گرامي :


ورود شما را به پایگاه اینترنتی شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون خوش آمد گفته امید که از طریق این رسانه، اطلاعات مفیدی را در مورد تاریخچه، اهداف و وظائف، طرحها و پروژه ها و فعالیت محوری آن که تولید صیانتی نفت از مخازن تحت اختیار می باشد، کسب نمایید.

شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون به عنوان یکی از شرکتهای تابع شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب با استفاده از چندین دهه تجربه عملی در بخش بالا دستی نفت و با بهره گیری از آخرین دستاوردهای علمی در زمینه حفاظت محیط زیست، ضمن اجرای برنامه های مصوب تولید، به مسئولیت خطیر رعایت الزامات زیست محیطی و لحاظ الگوهای مربوط به توسعه پایدار نیز توجه و التزام دارد.

وجود بزرگترین ایستگاه تزریق گاز کشور (تزریق گاز مارون) و نیز ایستگاه تزریق گاز کوپال در شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون، بیانگر توجه به برداشت صیانتی نفت از مخازن تحت اختیار می باشد.

بکارگیری شیوه های جدید مقابله با مشعل نفت و گاز و جلوگیری از رها شدن پساب های صنعتی در اراضی پیرامون تأسیسات، نشانه اهتمام شرکت به رعایت مسائل زیست محیطی است.

 در بخش های مختلف این پایگاه اطلاع رسانی، اطلاعات مورد نیاز در مورد موارد فوق الذکر به تفصیل ارائه شده است.

شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون آماده برقراری ارتباط و تبادل اطلاعات با محققان، پژوهشگران و علاقمندان به موضوعات مرتبط باتولید و نگهداشت آن در بخشهای فنی، عملیاتی ، ساخت، ایمنی و محیط زیست است

 بخش ارتباط با ما در این پایگاه اطلاع رسانی ، پل ارتباطی بین شما و شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون است.


حمید کاویان

مدیرعامل

Marun@nisoc.ir


گروه دورانV6.0.5.0