شنبه, 27 آبان 1396 السبت, نوفمبر 18, 2017           فارسی English
مزايده و مناقصه ها
کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
م م م/0007/96احداث، تعمير و مرمت خطوط لوله نفت وگاز واحدهاي بهره برداري،گاز وگاز مايع و تقويت فشاروتزريق گاز نمكزدائي مارون تقويت فشار گاز بنگستان كوپال ومارون 3 ومجتمع تفكيك گرهاي شادگان مناقصه 10/08/139609/08/143610/08/139610/08/1396مشاهده اطلاعات کامل
م م م/0031/96مربوط به تعمیر و بهسازی ساختمان های واحدهای عملیاتی شرق مارون شامل NGL400 مارون سه و چهار، نمکزدائی مارون سه و تعمیرات تقویت مارون سه مناقصه 10/08/139608/08/143710/08/139610/08/1396مشاهده اطلاعات کامل
10/م خ/96دستگاه تنفسي وسيلندرمربوطه مناقصه 15/07/139611/07/145915/07/139615/07/1396مشاهده اطلاعات کامل
م م م/0032/96تعميرات عمومي جاده هاي دسترسي به چاه هاي غرب مارون مناقصه 03/07/139620/07/145103/07/139603/07/1396مشاهده اطلاعات کامل
م م م/0033/96تعميرات عمومي جاده هاي دسترسي به چاه هاي شرق مارون مناقصه 03/07/139612/07/145203/07/139603/07/1396مشاهده اطلاعات کامل
م م م/0027/96خدمات تخليه و لايروبي چاهكهاي فاضلاب و جمع آوري، حمل و تخليه زباله هاي كارخانجات، تأسيسات، آشپزخانه ها و ستاد شركت بهره برداري نفت و گاز مارون مناقصه 02/07/139613/07/145202/07/139602/07/1396مشاهده اطلاعات کامل
م م م/0026/96انجام خدمات پشتیبانی فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون مناقصه 28/06/139612/06/144328/06/139628/06/1396مشاهده اطلاعات کامل
م م م/0025/96انجام خدمات راهبردي،مراقبت ، سرويس و نگهداري دستگاههاي تهويه ساختمان دو طبقه اداري شركت بهره برداري نفت و گاز مارون مناقصه 28/06/139609/06/145728/06/139628/06/1396مشاهده اطلاعات کامل
08/م خ/96فلنج مناقصه 25/06/139614/06/145325/06/139625/06/1396مشاهده اطلاعات کامل
09/م خ/96Insulating joint gasket مناقصه 25/06/139622/06/148125/06/139625/06/1396مشاهده اطلاعات کامل
م م م/0028/96تخريب و بازسازي سوله انبار اداره خدمات اداري اجتماعي مناقصه 15/06/139609/06/145115/06/139615/06/1396مشاهده اطلاعات کامل
م م م/0024/96انجام خدمات تنظيفات، اداره امور آبدارخانه ها، حمل و جابجايي، بارگيري و تخليه وسايل اداري و اجناس متفرقه در ساختمانها و كاروانهاي مجتمع اداري شركت بهره برداري نفت و گاز مارون مناقصه 15/06/139611/06/145015/06/139615/06/1396مشاهده اطلاعات کامل
م م م/0023/96مربوط به تعمير و بازسازي فونداسيون هاي خطوط لوله و كانال هاي آب هاي سطحي تقويت فشار گاز مارون 3 مناقصه 08/06/139615/06/146408/06/139608/06/1396مشاهده اطلاعات کامل
م م م/0018/96انجام خدمات حراست و نگهباني از اماكن و تأسيسات صنعتي شركت بهرهبرداري نفت و گاز مارون (مجموعه تأسيسات و حاشیه مارون سه) مناقصه 08/06/139615/06/146308/06/139608/06/1396مشاهده اطلاعات کامل
م م م/0017/96انجام خدمات حراست و نگهباني از اماكن و تأسيسات صنعتي شركت بهرهبرداري نفت و گاز مارون (مجموعه تأسيسات و حاشیه مارون چهار) مناقصه 08/06/139609/06/145108/06/139608/06/1396مشاهده اطلاعات کامل
< >
   آرشيو

واحد بررسی منابع اداره کالا

فهرست سازندگان مجاز کالا (از نظر فنی)

شركت بهره برداري نفت و گاز مارون

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8