پنج‌شنبه, 6 ارديبهشت 1397 الخميس, أفريل 26, 2018           فارسی English
مزايده و مناقصه ها
کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
12/م خ/96 الكترودیزل پمپ مناقصه 27/12/139614/12/143227/12/139627/12/1396مشاهده اطلاعات کامل
م م م/0068/96مربوط به احداث سكوهاي تخليه و بارگيري ماشين آلات سنگين ترابري در واحدهاي مارون مناقصه 27/12/139609/12/142927/12/139627/12/1396مشاهده اطلاعات کامل
م م م/0066/96انجام خدمات حراست و نگهبانی از اماکن و تاسیسات صنعتی شركت بهره برداري نفت و گاز مارون(حدفاصل حوزه عملیاتی شرکت کارون ، هفتکل، نفت سفید، و از شرق و جنوب شرقی رودخانه جراحی تا محدوده و گذرگاه شادگان) مناقصه 27/12/139604/12/143427/12/139627/12/1396مشاهده اطلاعات کامل
م م م/0059/96انجام خدمات حراست و نگهباني از اماكن و تأسيسات صنعتي شركت بهره برداري نفت و گاز مارون (سيستم اداري، انبارها، ترابري، تعميرگاه، دفاتر مركزي و حاشيه شركت مارون) مناقصه 05/12/139611/12/143305/12/139605/12/1396مشاهده اطلاعات کامل
م م م/0058/96 انجام خدمات حراست و نگهباني از اماكن و تأسيسات صنعتي شركت بهره برداري نفت و گاز مارون (تأسيسات، چاه ها و درب تفكيك گر شادگان و گذرگاه صادراتي جراحي ماهشهر) مناقصه 05/12/139612/12/142805/12/139605/12/1396مشاهده اطلاعات کامل
م م م/0065/96مربوط به تكميل سوله انبار اداره تعميرات خطوط لوله تزريق گاز مارون مناقصه 30/11/139616/11/143730/11/139630/11/1396مشاهده اطلاعات کامل
م م م/0064/96 مربوط به تعمير و بهسازي ساختمان شماره 2 شركت بهره برداري نفت و گاز مارون مناقصه 15/11/139619/11/143515/11/139615/11/1396مشاهده اطلاعات کامل
م م م/0061/96مربوط به تعمير و بهسازي ساختمان هاي واحدهاي عملياتي غرب مارون ( بهره برداي و تقويت مارون 1، نمكزدائي 4 بهره برداري و نمك زدائي 6) مناقصه 15/11/139614/11/143215/11/139615/11/1396مشاهده اطلاعات کامل
م م م/0051/96انجام خدمات مورد نياز (امور آبدارخانه ها خدمات عمومي تنظيفات) در كارخانجات تاسيسات و كارگاه هاي عملياتي/تعميراتي/ پشتيباني مديريت عمليات مناقصه 27/10/139611/10/143227/10/139627/10/1396مشاهده اطلاعات کامل
م م م/0039/96انجام خدمات خودرويي (هدايت و نگهداري) خودروهاي سبك 8 ساعته، خدمات بازرسي فني و تحويل و تحول مورد نياز اداره ترابري شركت بهره برداري نفت و گاز مارون مناقصه 27/10/139611/10/142627/10/139627/10/1396مشاهده اطلاعات کامل
م م م/0042/96 انجام خدمات حراست و نگهباني از اماكن و تاسيسات صنعتي شركت بهره برداري نفت و گاز مارون (بخشي از چاههاي كوپال) مناقصه 19/10/139610/10/142119/10/139619/10/1396مشاهده اطلاعات کامل
م م م/0046/96 انجام خدمات خودروئي(هدايت و نگهداري) وسائط نقليه سبك 24 ساعته و خدمات نگهداري و توزيع سوخت جايگاه بنزين و خدمات تصادفات و تخلفات مورد نياز اداره ترابري شركت بهره برداري نفت و گاز مارون مناقصه 19/10/139611/10/142019/10/139619/10/1396مشاهده اطلاعات کامل
م م م/0041/96انجام خدمات انبارداري، تخليه و بارگيري، صفافي و جابجايي كالاو تغذيه اطلاعات به سيستم هاي يكنواخت و جانبي كالا، مورد نياز اداره تداركات و امور كالاي شركت بهره برداري نفت و گاز مارون مناقصه 12/10/139603/10/142112/10/139612/10/1396مشاهده اطلاعات کامل
م م م/0045/96بهينه سازي سيستم كنترل توربوكمپرسورها و پنل ايستگاه تزريق گاز كوپال مناقصه 03/10/139610/10/142103/10/139603/10/1396مشاهده اطلاعات کامل
11/م خ/96مولد برق اضطراری مناقصه 29/09/139613/09/142529/09/139629/09/1396مشاهده اطلاعات کامل
< >
   آرشيو

واحد بررسی منابع اداره کالا

فهرست سازندگان مجاز کالا (از نظر فنی)

شركت بهره برداري نفت و گاز مارون

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8