جمعه, 1 تير 1397 الجمعة, جوان 22, 2018           فارسی English
مزايده و مناقصه ها
کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
04/م خ/97كولر دوتيكه مناقصه 28/03/139711/03/143428/03/139728/03/1397مشاهده اطلاعات کامل
05/م خ/97تله سنگ مناقصه 28/03/139706/03/143328/03/139728/03/1397مشاهده اطلاعات کامل
06/م خ/97GATE VALVE 10inch- 26inch مناقصه 28/03/139717/03/143328/03/139728/03/1397مشاهده اطلاعات کامل
م م م/0007/97انجام خدمات سرويس و نگهداري ، تعميرات كلي وجزيي دستگاههاي سردكننده و خنك كننده سبك و سنگين دفاتر و تاسيسات ، مورد نياز اداره تهويه و تبريد شركت بهره برداري نفت و گاز مارون ) مناقصه 12/03/139715/03/144212/03/139712/03/1397مشاهده اطلاعات کامل
م م م/0006/97انجام خدمات امور توليد نفت و گاز (عمليات توليد و نگهداري و تعميرات) بر روي چاهها، كارخانجات بهره برداري، نمكزدائي، تأسيسات تقويت فشار و تزريق گاز، گاز و گاز مايع، خطوط لوله اصلي و جرياني، چندراهه ها و مناقصه 12/03/139721/03/144312/03/139712/03/1397مشاهده اطلاعات کامل
م م م/0005/97 انجام انجام بازرسي فني، پرتو نگاري صنعتي و خدمات جنبي مناقصه 09/03/139713/03/143909/03/139709/03/1397مشاهده اطلاعات کامل
03/م خ/96مبدل صفحه اي مناقصه 05/03/139716/03/143405/03/139705/03/1397مشاهده اطلاعات کامل
02/م خ/96ترانسفورماتور روغني مناقصه 05/03/139708/03/143105/03/139705/03/1397مشاهده اطلاعات کامل
01/م خ/96solids handling PUMP مناقصه 23/02/139713/02/142423/02/139723/02/1397مشاهده اطلاعات کامل
م م م/0070/97انجام خدمات حراست و نگهبانی از اماکن و تاسیسات صنعتی شركت بهره برداري نفت و گاز مارون(بخشی از چاههای مارون سه و چهار، غرب مارون سه و شرق مارون چهار، سمت راست جاده ماهشهر) مناقصه 23/02/139710/02/143223/02/139723/02/1397مشاهده اطلاعات کامل
م م م/0004/97انجام خدمات تهيه، طبخ و سرو سه وعده غذا و پس شام جهت کارکنان شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون مستقر در واحدهای عملیاتی مارون سه و چهار در رستوران مارون چهار مناقصه 23/02/139712/02/144723/02/139723/02/1397مشاهده اطلاعات کامل
م م م/0003/97انجام خدمات تهيه، طبخ و سرو سه وعده غذا و پس شام جهت کارکنان شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون مستقر در واحدهای عملیاتی مارون 1 ، 6 و کوپال در رستوران مارون یک مناقصه 15/02/139709/02/143815/02/139715/02/1397مشاهده اطلاعات کامل
م م م/0002/97انجام خدمات تهيه، طبخ و سرو یک وعده غذا جهت كاركنان شركت بهره برداري نفت و گاز مارون در محل رستوران ستاد مجتمع اداری شرکت مارون مناقصه 15/02/139711/02/143715/02/139715/02/1397مشاهده اطلاعات کامل
م م م/0062/96انجام خدمات تهيه، طبخ و سرو سه وعده غذا و پس شام جهت كاركنان شركت بهره برداري نفت و گاز مارون مستقر در واحدهاي عملياتي تلمبه خانه فجر اسلام، تزریق گاز مارون و مارون پنج در رستوران تزریق گاز مارون مناقصه 11/02/139712/02/143611/02/139711/02/1397مشاهده اطلاعات کامل
12/م خ/96 الكترودیزل پمپ مناقصه 27/12/139614/12/143227/12/139627/12/1396مشاهده اطلاعات کامل
< >
   آرشيو

واحد بررسی منابع اداره کالا

فهرست سازندگان مجاز کالا (از نظر فنی)

شركت بهره برداري نفت و گاز مارون

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8