چهارشنبه, 4 مرداد 1396 الاربعاء, جوييه 26, 2017           فارسی English
مزايده و مناقصه ها
کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
م م م/0009/96انجام خدمات حراست و نگهباني از اماكن و تاسيسات صنعتي شركت بهره برداري نفت و گاز مارون (بخشي از تاسيسات جانبي و چاههاي مارون پنج واقع در جنوب غربي كارخانه) مناقصه 31/04/139617/04/144431/04/139631/04/1396مشاهده اطلاعات کامل
م م م/0010/96انجام خدمات حراست و نگهباني از اماكن و تأسيسات صنعتي شركت بهرهبرداري نفت و گاز مارون (مجموعه تأسيسات مارون يك) مناقصه 31/04/139612/04/147131/04/139631/04/1396مشاهده اطلاعات کامل
م م م/0008/96انجام خدمات نگهداري فضاي سبز و تنظيفات در واحدهاي عملياتي و مجتمع اداري شركت بهره برداري نفت و گاز مارون) مناقصه 10/04/139610/04/147310/04/139610/04/1396مشاهده اطلاعات کامل
م م م/0005/96به انجام خدمات هدایت خودروئی ماشین های آتش نشانی، آتش نشان جهت اداره ایمنی، بهداشت و محیط زیست شركت بهره برداري نفت و گاز مارون مناقصه 03/03/139608/03/143103/03/139603/03/1396مشاهده اطلاعات کامل
م م م/0064/95انجام خدمات سرويس و نگهداري تعميرات كلي وجزيي دستگاههاي سردكننده خنك كننده سبك وسنگين دفاتر و تاسيسات مورد نياز اداره تهويه و تبريد شركت بهره برداري نفت و گاز مارون) مناقصه 03/03/139609/03/147503/03/139603/03/1396مشاهده اطلاعات کامل
م م م/0002/96انجام خدمات تهیه و تامین 105 دستگاه خودرو سبک 12 و 16 و 24 ساعته و اتوبوس 24 ساعته و مینی بوس 16 ساعته مورد نياز اداره ترابري شركت بهره برداري نفت و گاز مارون مناقصه 27/02/139609/02/143827/02/139627/02/1396مشاهده اطلاعات کامل
م م م/0001/96 انجام خدمات تهیه و تامین 106 دستگاه خودرو سبک 12 و 16 و 24 ساعته و اتوبوس 24 ساعته و مینی بوس 16 ساعته مورد نياز اداره ترابري شركت بهره برداري نفت و گاز مارون مناقصه 27/02/139614/02/146227/02/139627/02/1396مشاهده اطلاعات کامل
م م م/0070/95 انجام خدمات روابط عمومي مربوط به عكاسي، فيلمبرداري، آرشيو، اطلاع رساني، خبرنگاري، طراحي گرافيكي، شبكه، مترجمي و خدمات تبليغاتي در محدوده جغرافيايي مورد نياز شركت بهره برداري نفت و گاز مارون مناقصه 23/02/139602/02/141123/02/139623/02/1396مشاهده اطلاعات کامل
م م م/0067/95 شرح خدمات امور توليد نفت و گاز (عمليات توليد و نگهداري و تعميرات) بر روي چاهها، كارخانجات بهره برداري، نمكزدائي، تأسيسات تقويت فشار و تزريق گاز، گاز و گاز مايع مناقصه 23/02/139610/02/145423/02/139623/02/1396مشاهده اطلاعات کامل
م م م/0004/96 تعویض پوسته برج قدیم هیدروژن سولفوره زدای نفت خام واحد بهره برداری مارون سه مناقصه 23/02/139611/02/144823/02/139623/02/1396مشاهده اطلاعات کامل
م م م/0040/95انجام خدمات حراست و نگهباني از اماكن و تأسيسات صنعتي شركت بهره برداري نفت و گاز مارون (بخشي از چاههاي مارون سه و چهار، غرب مارون سه و شرق مارون چهار، سمت راست جاده ماهشهر) مناقصه 19/02/139617/02/141919/02/139619/02/1396مشاهده اطلاعات کامل
م م م/0069/95 انجام خدمات كارمند دفتري، منشي، ماشين نويسي، امور اداري، اپراتور رايانه و بايگان (امور حقوقي و قراردادها، امور اداري) (امور منشيگري) و شرح خدمات پستي، امور چاپ و تكثير، صحافي موردنياز در مجتمع اداري مناقصه 19/02/139601/02/145119/02/139619/02/1396مشاهده اطلاعات کامل
م م م/0048/95احداث، تعمير و مرمت پل، حوضچه، انكر سيماني و ساخت، تعمير و نصب تكيه گاه و نوك فلرها، پايه كوبي، جمع آوري لوله و تكيه گاه، ايمن سازي خطوط و بهينه سازي نقاط آبرفتي و رنگ آميزي جهت خطوط لوله مناقصه 19/01/139610/01/146219/01/139619/01/1396مشاهده اطلاعات کامل
م م م/0062/95به انجام خدمات تهيه، طبخ و سرو يك وعده غذا جهت كاركنان شركت بهره برداري نفت و گاز مارون در محل رستوران ستاد مجتمع شركت مارون مناقصه 24/12/139510/12/144624/12/139524/12/1395مشاهده اطلاعات کامل
م م م/0068/95انجام فعالیتهای تعمیراتی در واحدهای بهره برداری و نمکزدائی مارون شش مناقصه 24/12/139513/12/144324/12/139524/12/1395مشاهده اطلاعات کامل
< >
   آرشيو

واحد بررسی منابع اداره کالا

فهرست سازندگان مجاز کالا (از نظر فنی)

شركت بهره برداري نفت و گاز مارون

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8