يکشنبه, 1 بهمن 1396 الاحد, جانفييه 21, 2018           فارسی English
مزايده و مناقصه ها
کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
م م م/0051/96انجام خدمات مورد نياز (امور آبدارخانه ها خدمات عمومي تنظيفات) در كارخانجات تاسيسات و كارگاه هاي عملياتي/تعميراتي/ پشتيباني مديريت عمليات مناقصه 27/10/139611/10/143227/10/139627/10/1396مشاهده اطلاعات کامل
م م م/0039/96انجام خدمات خودرويي (هدايت و نگهداري) خودروهاي سبك 8 ساعته، خدمات بازرسي فني و تحويل و تحول مورد نياز اداره ترابري شركت بهره برداري نفت و گاز مارون مناقصه 27/10/139611/10/142627/10/139627/10/1396مشاهده اطلاعات کامل
م م م/0042/96 انجام خدمات حراست و نگهباني از اماكن و تاسيسات صنعتي شركت بهره برداري نفت و گاز مارون (بخشي از چاههاي كوپال) مناقصه 19/10/139610/10/142119/10/139619/10/1396مشاهده اطلاعات کامل
م م م/0046/96 انجام خدمات خودروئي(هدايت و نگهداري) وسائط نقليه سبك 24 ساعته و خدمات نگهداري و توزيع سوخت جايگاه بنزين و خدمات تصادفات و تخلفات مورد نياز اداره ترابري شركت بهره برداري نفت و گاز مارون مناقصه 19/10/139611/10/142019/10/139619/10/1396مشاهده اطلاعات کامل
م م م/0041/96انجام خدمات انبارداري، تخليه و بارگيري، صفافي و جابجايي كالاو تغذيه اطلاعات به سيستم هاي يكنواخت و جانبي كالا، مورد نياز اداره تداركات و امور كالاي شركت بهره برداري نفت و گاز مارون مناقصه 12/10/139603/10/142112/10/139612/10/1396مشاهده اطلاعات کامل
م م م/0045/96بهينه سازي سيستم كنترل توربوكمپرسورها و پنل ايستگاه تزريق گاز كوپال مناقصه 03/10/139610/10/142103/10/139603/10/1396مشاهده اطلاعات کامل
11/م خ/96مولد برق اضطراری مناقصه 29/09/139613/09/142529/09/139629/09/1396مشاهده اطلاعات کامل
م م م/0021/96انجام خدمات فنی و تعمیرات مورد نیاز بر روی حصار، تسهیلات سرچاهی ، چند راهه ها، شیرگاه ها ، درون کارخانه جات و تاسیسات عملیاتی مناقصه 29/09/139613/09/144229/09/139629/09/1396مشاهده اطلاعات کامل
م م م/0029/96انجام خدمات حراست و نگهباني از اماكن و تأسيسات صنعتي شركت بهره‌برداري نفت و گاز مارون (بخشی از تاسیسات جانبی و چاههای مارون 5) مناقصه 29/09/139613/09/143729/09/139629/09/1396مشاهده اطلاعات کامل
م م م/0030/96انجام خدمات حراست و نگهباني از اماكن و تأسيسات صنعتي شركت بهره‌برداري نفت و گاز مارون (بخشی از تاسیسات و اماکن کوپال) مناقصه 29/09/139612/09/145529/09/139629/09/1396مشاهده اطلاعات کامل
م م م/0040/96انجام خدمات تعميرگاهي وبازبيني مورد نياز ترابري شركت بهره برداري نفت وگازمارون مناقصه 04/09/139607/09/143704/09/139604/09/1396مشاهده اطلاعات کامل
م م م/0043/96انجام خدمات تعويض روغن، خدمات پنچرگيري، تعميرات لاستيك و ساير سرويس هاي لازم انواع خودروهاي مورد نياز و انجام خدمات تنظيفات محوطه هاي كارگاهي، سرويس و شستشوي خودروهاي اداره ترابري شركت بهره برداري نفت مناقصه 04/09/139617/09/144004/09/139604/09/1396مشاهده اطلاعات کامل
م م م/0038/96انجام خدمات مكانيك مركز تلفن، آنتن مخابرات و مكانيك تلفن يك و سيمبان و مفصل‌بند مورد نياز اداره مخابرات شركت بهره‌برداري نفت و گاز مارون مناقصه 04/09/139611/09/145604/09/139604/09/1396مشاهده اطلاعات کامل
م م م/0007/96احداث، تعمير و مرمت خطوط لوله نفت وگاز واحدهاي بهره برداري،گاز وگاز مايع و تقويت فشاروتزريق گاز نمكزدائي مارون تقويت فشار گاز بنگستان كوپال ومارون 3 ومجتمع تفكيك گرهاي شادگان مناقصه 10/08/139609/08/143610/08/139610/08/1396مشاهده اطلاعات کامل
م م م/0031/96مربوط به تعمیر و بهسازی ساختمان های واحدهای عملیاتی شرق مارون شامل NGL400 مارون سه و چهار، نمکزدائی مارون سه و تعمیرات تقویت مارون سه مناقصه 10/08/139608/08/143710/08/139610/08/1396مشاهده اطلاعات کامل
< >
   آرشيو

واحد بررسی منابع اداره کالا

فهرست سازندگان مجاز کالا (از نظر فنی)

شركت بهره برداري نفت و گاز مارون

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8