دوشنبه, 31 ارديبهشت 1397 الاثنين, مي 21, 2018           فارسی English

عنوان : انتشار مقاله پژوهشگر مارون در ژورنال بین المللی
کد خبر : ۱۳۸۰۸
تاريخ :
 ۱۳۹۶/۱۰/۰۹ 

مقاله ISI  رضا مالكي زاده از كاركنان گاز و گاز مايع شركت بهره برداري نفت و گاز مارون توسط يك نشريه معتبر بلغارستاني پذيرش گرفت و چاپ شد .

 

به گزارش روابط عمومي شركت بهره برداري نفت و گاز مارون، مالكي زاده روي پيش بيني و تنظيم بهينه نقطه شبنم در مخلوطهاي هيدروكربوري تحقيق كرده است كه به گفته‌ي وي نقطه شبنم و تعيين آن از عناصر مهم در محاسبات مهندسي صنايع نفت و گاز است .

 

در اين پژوهش از شبكه هاي مدل شبكه هاي عصبي براي پيش بيني نقطه شبنم مخلوطهاي گازي زيراشباع استفاده شده است و در نتيجه اين مدل روش دقيقي براي تخمين نقطه شبنم ارزيابي گرديده است .


نمایش تعداد بازدیدها : 97

بازگشت           چاپ چاپ         
شركت بهره برداري نفت و گاز مارون